Wybór ofert w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2020