Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

 

Wójt Gminy Trzebieszów - Mirosław Szekalis
Z-ca Wójta - wakat
Sekretarz Gminy - Sławomir Smolak
Skarbnik Gminy - Ewa Szczygielska


Referat Finansowo - Księgowy (RF)
Kierownik - Ewa Szczygielska
Pracownicy Referatu


Referat Społeczno-Administracyjny (SA)
Kierownik - Sławomir Smolak
Pracownicy Referatu


Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)
  Kierownik - Jacek Krzyszczak
Pracownicy Referatu:


Samodzielne stanowiska pracy:
wakat - Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Radca prawny
Pion ochrony informacji niejawnej
  Sławomir Smolak- Sekretarz Gminy

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Renata Nowik
Zastępca Kierownika - Agnieszka Ołdak