Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

Wójt Gminy Trzebieszów - Mirosław Szekalis
Z-ca Wójta - wakat
Sekretarz Gminy - Sławomir Smolak
Skarbnik Gminy - Marta Zdunek


Referat Finansowo - Księgowy (RF)
Kierownik - Skarbnik Gminy ? Ewa Szczygielska
Pracownicy Referatu


Referat Społeczno-Administracyjny (SA)
Kierownik -Sekretarz Gminy -  Sławomir Smolak
Pracownicy Referatu


Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)
  Kierownik - Marcin Sulej
Pracownicy Referatu:


Samodzielne stanowiska pracy:


Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Urząd Stanu Cywilnego