OSP

Plan szkoleń w PSP dla OSP na 2020 rok:

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (OSPP): 24.02-30.04.2020 r.

Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym Dla Członków OSP (Dowódców OSP) (OSPKD): 07.09-10.09.2020 r.

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (OSPP): 28.09-27.11.2020 r.

Dodatkowo Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie będzie organizował  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) - medyczny dla ratowników z OSP  jeszcze w nieustalonym terminie.


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018 - PREZENTACJA


Stan osobowy jednostek na terenie Gminy Trzebieszów wynosi:

 • 509 członków w tym:
 • 471 członków czynnych,
 • 37 członków honorowych,
 • 1 wspierający.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie

 1. Mirosław Szekalis - Prezes
 2. Sylwester Izdebski - Wiceprezes
 3. Piotr Mączyński - Wiceprezes
 4. Jarosław Modrzewski - Komendant Gminny
 5. Krzysztof Jasiński - Skarbnik
 6. Adam Kurowski - Sekretarz
 7. Przemysław Borkowski - Członek Prezydium
 8. Zygmunt Krasuski - Członek
 9. Marek Grochowski - Członek
 10. Jacek Krzyszczak - Członek
 11. Marcin Matysiak - Członek
 12. Jacek Siestrzewitowski - Członek
 13. Stanisław Szadkowski - Członek
 14. Jerzy Zarzycki - Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Nurzyński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Krasuski - Sekretarz
 3. Tomasz Grochowski - Członek

Na terenie Gminy Trzebieszów funkcjonuje 12 Ochotniczych  Straży Pożarnych a mianowicie:

Stan na 31 grudzień 2018 r.

Lp.

Jednostka

TYP

Opis

Rok założenia

1

OSP Celiny

TYP S 1

 

 

2

OSP Gołowierzchy

TYP S 1

 

 

3

OSP Karwów

TYP S 1

 

2008

4

OSP Kurów

TYP S 1

 

 

5

OSP Nurzyna

TYP S 1

 

 

6

OSP Popławy-Rogale

TYP S 1

 

 

7

OSP Szaniawy-Matysy

TYP S 1

 

 

8

OSP Szaniawy-Poniaty

TYP S 1

 

 

9

OSP Trzebieszów

TYP S 2

KSRG

1916

10

OSP Wierzejki

TYP S 2

KSRG

 

11

OSP Wylany

TYP S 1

 

 

12

OSP Zembry

TYP S 1

  

Najstarsza jednostka OSP Trzebieszów, powstała w 1916 r.,a najmłodsza  - OSP w Karwowie, zawiązała się 31 lipca 2008 roku

 1. Spośród wymienionych jednostek OSP wszystkie są zarejestrowane w KRS i mają nadany NIP.
 2. Sztandar posiada 9 jednostek OSP:

 1. OSP w Celinach - prezes Mariusz Celiński-Spodar
 2. OSP w Gołowierzchach - prezes Zygmunt Krasuski
 3. OSP w Karwowie - prezes Sylwester Izdebski
 4. OSP w Kurowie - prezes Krzysztof Grochowski
 5. OSP w Nurzynie - prezes Zenon Celiński
 6. OSP w Popławach-Rogalach - prezes Marcin Matysiak
 7. OSP w Szaniawach-Matysach - prezes Jerzy Zarzycki
 8. OSP w Szaniawach-Poniatach - prezes Stanisław Szadkowski
 9. OSP w Trzebieszowie - prezes Jacek Krzyszczak
 10. OSP w Wierzejkach - prezes Marek Grochowski
 11. OSP w Wylanach - prezes Przemysław Borkowski
 12. OSP w Zembrach - prezes Krzysztof Jasiński