OSP

Stan osobowy jednostek na terenie Gminy Trzebieszów wynosi:

 • 509 członków w tym:
 • 471 członków czynnych,
 • 37 członków honorowych,
 • 1 wspierający.

 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie

 1. Mirosław Szekalis - Prezes
 2. Sylwester Izdebski - Wiceprezes
 3. Piotr Mączyński - Wiceprezes
 4. Jarosław Modrzewski - Komendant Gminny
 5. Krzysztof Jasiński - Skarbnik
 6. Adam Kurowski - Sekretarz
 7. Przemysław Borkowski - Członek Prezydium
 8. Zygmunt Krasuski - Członek
 9. Marek Grochowski - Członek
 10. Jacek Krzyszczak - Członek
 11. Marcin Matysiak - Członek
 12. Jacek Siestrzewitowski - Członek
 13. Stanisław Szadkowski - Członek
 14. Jerzy Zarzycki - Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Nurzyński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Krasuski - Sekretarz
 3. Tomasz Grochowski - Członek

14

13

OSP w Nurzynie

 

Na terenie Gminy Trzebieszów funkcjonuje 12 Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych a mianowicie:

 1. OSP w Celinach ? prezes Mariusz Celiński-Spodar
 2. OSP w Gołowierzchach ? prezes Zygmunt Krasuski
 3. OSP w Karwowie ? prezes Sylwester Izdebski
 4. OSP w Kurowie ? prezes Krzysztof Grochowski
 5. OSP w Nurzynie ? prezes Zenon Celiński
 6. OSP w Popławach-Rogalach ? prezes Marcin Matysiak
 7. OSP w Szaniawach-Matysach ? prezes Jerzy Zarzycki
 8. OSP w Szaniawach-Poniatach ? prezes Stanisław Szadkowski
 9. OSP w Trzebieszowie ? prezes Jacek Krzyszczak
 10. OSP w Wierzejkach ? prezes Marek Grochowski
 11. OSP w Wylanach ? prezes Przemysław Borkowski
 12. OSP w Zembrach ? prezes Krzysztof Jasiński

 

41

>>Ośrodek OSP w Trzebieszowie z 1916 r.