Organizacje pozarządowe


www.ngo.pl

Informacje o podmiotach III sektora działających na terenie Gminy Trzebieszów (stan na 1 luty 2019 r. )

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Numer Nazwa Miejscowość Typ rejestru
48816 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZEBIESZOWIE TRZEBIESZÓW DRUGI Rejestr Stowarzyszeń
52564 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZEMBRY Rejestr Stowarzyszeń
53195 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE KURÓW Rejestr Stowarzyszeń
55267 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZANIAWACH MATYSACH SZANIAWY MATYSY Rejestr Stowarzyszeń
57761 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POPŁAWACH-ROGALACH POPŁAWY Rejestr Stowarzyszeń
63089 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZEJKACH WIERZEJKI Rejestr Stowarzyszeń
69386 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZEMBRACH ZEMBRY Rejestr Stowarzyszeń
95407 KLUB SPORTOWY “LESOVIA TRZEBIESZÓW” TRZEBIESZÓW DRUGI Rejestr Stowarzyszeń
99904 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NURZYNIE NURZYNA Rejestr Stowarzyszeń
251350 ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TRZEBIESZÓW TRZEBIESZÓW II Rejestr Stowarzyszeń
319287 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KARWOWIE KARWÓW Rejestr Stowarzyszeń
386942 STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA MATYS” W LIKWIDACJI SZANIAWY MATYSY Rejestr Stowarzyszeń
389950 STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH “JAKUSZANKI” JAKUSZE Rejestr Stowarzyszeń
406779 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYLANACH WYLANY Rejestr Stowarzyszeń
406791 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZANIAWACH – PONIATACH SZANIAWY – PONIATY Rejestr Stowarzyszeń
463515 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CELINACH CELINY Rejestr Stowarzyszeń
483410 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŁOWIERZACH GOŁOWIERZCHY Rejestr Stowarzyszeń
565146 KÓŁKO ROLNICZE W GOŁOWIERZCHACH GOŁOWIERZCHY Rejestr Stowarzyszeń
591328 STOWARZYSZENIE “SZANIAWY RAZEM” SZANIAWY-PONIATY Rejestr Stowarzyszeń
596400 KÓŁKO ROLNICZE W ZAOLSZYNIU ZAOLSZYNIE Rejestr Stowarzyszeń
602726 NASZA GMINA TRZEBIESZÓW TRZEBIESZÓW DRUGI Rejestr Stowarzyszeń
657617 STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH TRZECIAK TRZEBIESZÓW Rejestr Stowarzyszeń
670718 STOWARZYSZENIE KGW KOBIETY Z PASJĄ CELINY Rejestr Stowarzyszeń

 

Rejestr Starosty Łukowskiego uczniowskich klubów sportowych
Uczniowski Klub Sportowy ,,Krzna” przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowie Trzebieszów Drugi Rejestr Starostu Łukowskiego
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Promyk” przy SP w Celinach Celiny Rejestr Starostu Łukowskiego
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Dębowica” przy SP w Dębowicy Dębowica Rejestr Starostu Łukowskiego
Uczniowski Klub Sportowy ,,Omega” przy SP w Szaniawach Szniawy-Matysy Rejestr Starostu Łukowskiego

Rejestr ARIMR Koła Gospodyń Wiejskich : https://krkgw.arimr.gov.pl/?#

Nr 0611090001 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Konopnej

Liczba członków: 44

Wólka Konopna 39 21-404 Trzebieszów

REGON: 382049786

NIP: 8252184541

Chromińska Maria-przewodnicząca,
Krasuska Sylwia-zastępca przewodniczącego,
Dziewulska Anna-członek zarządu

Nr 0611090002
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Drugim

Liczba członków: 56

Trzebieszów Drugi 31
21-404 Trzebieszów

REGON: x

NIP:  x

Szekalis Halina-przewodnicząca, Antonowicz Teresa-zastępca przewodniczącego, Makosz Edyta, członek zarządu

Nr 0611090003
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Kolonia “Pasjonatki”

Liczba członków: 79

Trzebieszów-Kolonia 16 21-404 Trzebieszów

REGON: 382096018

NIP: 8252184831

 

Gruchała Ewa-prezes,
Kryńska Sylwia-zastępca prezesa, Małycha Ewelina-skarbnik,

Grochowska Magdalena-członek zarządu, Śledź Anna-członek Zarządu

Nr 0611090004
Koło Gospodyń Wiejskich w Szaniawach-Matysach

Liczba członków: 

Szaniawy-Matysy 80, 21-404 Szaniawy-Matysy

REGON: 382094611

NIP: 8252184802

 Szczygielska Anna-przewodnicząca,
Nurzyńska Jolanta-zastępca przewodniczącego,
Modrzewska Agata-członek zarządu

Nr 0611090005
Koło Gospodyń Wiejskich w Nurzynie

Liczba członków: 11

Nurzyna 45B, 21-404 Nurzyna

REGON: 382094203

NIP: 8252184794

 Czerska Dorota-przewodnicząca, Korniak Bernarda-wiceprzewodnicząca,
Korniak Marta-sekretarz, Kowalska Justyna-skarbnik

Nr 0611090006 
Koło Gospodyń Wiejskich w Płudach

Liczba członków: 

Płudy 2, 21-404 Płudy

REGON: x

NIP:  x

 Płudowska Monika-przewodnicząca,
Grochowska Anna-zastępca przewodniczącego, Zdanowski Jan-członek zarządu

0611090007
Koło Gospodyń Wiejskich w Mikłusach Mikłusianki

Liczba członków: 16

Mikłusy 28A, 21-404 Mikłusy

REGON: x

NIP:  x

 Sposób reprezentacji:

Wierzejska Anna Grochowska Agnieszka Szczygielska Joanna

0611090008
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaolszyniu 

Liczba członków: 32

Zaolszynie 40A, 21-404 Zaolszynie

REGON: 383191931

NIP: 8252185977

 Lista osób umocowanych do reprezentacji koła: Kinga Dobrowolska, Magdalena Borkowska, Katarzyna Płudowska

0611090009
Koło Gospodyń Wiejskich w Szaniawach Poniatach

Liczba członków: 20

Szaniawy-Poniaty 158A, 21-404 Szaniawy-Poniaty

REGON: 383477107

NIP: 8252186451

 Lista osób umocowanych do reprezentacji koła:
Katarzyna Jezierska, Joanna Wysokińska, Jolanta Czerwonogrodzka 

0611090010
Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach-Rogalach

Liczba członków: 35

Popławy-Rogale 53, 21-404 Popławy-Rogale

REGON: 384426678

NIP: 8252187189

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Popławach?Rogalach:
Paulina Płudowska, Maria Matysiak, Ewa Sulej, Katarzyna Matysiak 

0611090011
Koło Gospodyń Wiejskich w Kurowie

Liczba członków : 37

Kurów, Kurów 13B, 21-404 Kurów

REGON: x

NIP: x

Lista osób umocowanych do reprezentacji koła: Agnieszka Płudowska, Diana Łoniewska, Beata Grochowska

Sposób reprezentacji: Beata Grochowska, Agnieszka Płudowska, Diana Łoniewska

0611090012
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Pierwszym

Liczba członków : 40

Trzebieszów Pierwszy 13, 21-404 Trzebieszów Pierwszy

Lista osób umocowanych do reprezentacji koła:  Ewelina Zgorzałek, Jadwiga Sulej, Bernarda Celińska
Sposób reprezentacji: Dwóch członków działających łącznie

 

0611090013

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołowierzchach

Liczba członków : 56

Gołowierzchy 41,

21-404 Gołowierzchy

Lista osób umocowanych do reprezentacji koła:  Monika Karwowska, Anna Semeniuk-Kościaniuk, Grażyna Goławska

Sposób reprezentacji: Dwóch członków zarządu

0611090014

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzejkach

Liczba członków : 77

Wierzejki 24,

21-404 Wierzejki

Lista osób umocowanych do reprezentacji koła: Monika Karolak, Barbara Wierzejska, Elżbieta Wierzejska  

Sposób reprezentacji: Dwóch członków zarządu

 

Skip to content