Obiekty zabytkowe

23

>>> Kościół Parafialny p. w. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie.

 

30

31

>>> Drewniany wiatrak typu koźlak położony w miejscowości Jakusze, wzniesiony w 1880 r. Reprezentuje budownictwo przemysłowe, wiejskie. Założony na rzucie czworoboku, ze ścianami nieznacznie zwężającymi się ku górze i dachem dwuspadowym z naczółkiem od Strony skrzydeł i nadwieszonym szczytem nad ścianą mączną, szalowany, kryty gontem.

 

21

>>> Dwór drewniany II poł. XIX wieku w miejscowości Popławy-Rogale

 

29

>>> Kościół parafialny w Zembrach (drewniany).

 

32

>>> Kapliczka przydrożna XIX w. w okolicy Leszczanki