Struktura Organizacyjna

Wójt Gminy Trzebieszów - Mirosław Szekalis
Z-ca Wójta - wakat
Sekretarz Gminy - Sławomir Smolak
Skarbnik Gminy - Ewa Szczygielska

 

Referat Finansowo - Księgowy
Kierownik - Ewa Szczygielska
Pracownicy Referatu
Urszula Misior - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Anna Mojzych-Rola - Stanowisko pracy ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Urszula Nurzyńska - Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej
Janina Podgajna - Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Barbara Sierpień - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Agata Sójka - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Iwona Sulej - Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych
Iwona Toporowicz - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik - Sławomir Smolak
Pracownicy Referatu
Elżbieta Ługowska - Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz sekretariatu
Renata Nowik - Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Agnieszka Ołdak - Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
p.o. Kierownika - Jacek Krzyszczak
Pracownicy Referatu:
Tadeusz Misior / Katarzyna Śledź - Stanowisko pracy ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Marcin Mościcki - Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i spraw strażackich oraz utrzymania dróg gminnych
Ewa Przybysz - Stanowisko pracy ds. inwestycji, sportu i promocji gminy
Marcin Sulej - Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki gruntami oraz ustalania warunków zabudowy

 

Samodzielne stanowiska pracy:
wakat - Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Radca prawny
Pion ochrony informacji niejawnej
  Sławomir Smolak- Sekretarz Gminy

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Renata Nowik
Zastępca Kierownika - Agnieszka Ołdak