Rada Gminy Trzebieszów

Rada Gminy VIII kadencji 2018-2023

Skład Rady Gminy Trzebieszów

Komisje Rady Gminy Trzebieszów

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja  Infrastruktury i Rolnictwa

Komisja Edukacji i Bezpieczeństwa

Komisji Budżetu


I Sesja Rady Gminy Trzebieszów

od lewej stoją: Jezierski Janusz, Zdanowski Wiesław, Kurowski Adam Grzegorz, Ewa Szczygielska Skarbnik Gminy Trzebieszów, Mościcki Jan Waldemar, Grochowski Leszek, Rola Franciszek, Celiński-Spodar Mariusz, Izdebski  Marek.

od lewej siedzą: Krasuski Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Nurzyński Andrzej -Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Śledź Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Mościcka Anna,  Mirosław Szekalis - Wójt Gminy Trzebieszów, Krasuski Zygmunt, Grochowski Grzegorz, Kowalczyk Piotr.


W dniu 20 listopada podczas I Sesji Rady Gminy  Trzebieszów nowo wybrani radni złożyli ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego Rady Gminy Trzebieszów.

Podczas Sesji Rady Gminy nowo wybrany Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis w obecności zaproszonych gości i Rady Gminy Trzebieszów złożył ślubowanie obejmując mandat Wójta Gminy Trzebieszów.

 

Podczas sesji radni wybrali Pana Andrzeja Nurzyńskiego na Przewodniczącego Rady Gminy (w środku), panów Marcina Śledzia (z prawej ) i Pawła Krasuskiego ( z lewej)  na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 


Rada Gminy Trzebieszów kadencji 2014-2018