Wodociągi

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Trzebieszów są zwodociągowane.

PODSUMOWANIE DZIAŁaLNOŚCI w ROKU 2018 - PREZENTACJA

46

Gmina korzysta z ujęcia wody pitnej w Dębowicy. Zasób tego ujęcia pokrywa w całości potrzeby gminy. Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazienie. Jakość wody tłoczonej do sieci jest systematycznie kontrolowana przez Sanepid.

PODSUMOWANIE DZIAŁaLNOŚCI w ROKU 2018 - PREZENTACJA