Wodociągi

 

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Trzebieszów są zwodociągowane

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w ROKU 2018 – PREZENTACJA

46

Gmina korzysta z ujęcia wody pitnej w Dębowicy. Zasób tego ujęcia pokrywa w całości potrzeby gminy. Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazienie. Jakość wody tłoczonej do sieci jest systematycznie kontrolowana przez Sanepid.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w ROKU 2018 – PREZENTACJA

Skip to content