Wodociągi

>>> Wszystkie miejscowości na terenie gminy Trzebieszów są zwodociągowane.

46

Gmina korzysta z ujęcia wody pitnej w Dębowicy. Zasób tego ujęcia pokrywa w całości potrzeby gminy. Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazienie. Jakość wody tłoczonej do sieci jest systematycznie kontrolowana przez Sanepid.