Kanalizacja, Oczyszczalnie ścieków

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK za 2018 ROK


 

Czystość ekologiczną gmina zawdzięcza m. in. funkcjonującym oczyszczalniom ścieków w Trzebieszowie i Płudach. Sieć kanalizacyjna obejmuje następujące miejscowości: Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Wierzejki i Płudy oraz Zakład Mięsny Wierzejki.

43

Obecnie na terenach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwocie 2.000 zł.


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK za 2018 ROK