Kanalizacja, Oczyszczalnie ścieków

 

>>> Czystość ekologiczną gmina zawdzięcza m. in. funkcjonującym oczyszczalniom ścieków w Trzebieszowie i Płudach. Sieć kanalizacyjna obejmuje następujące miejscowości: Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Wierzejki i Płudy oraz Zakład Mięsny Wierzejki.

43

Obecnie na terenach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwocie 2.000 zł.