Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 W dniu 17 października 2019 r. w Sali OSP Nurzyna odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 Pan Mirosław Szekalis Wójt Gminy Trzebieszów złożył gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali awans zawodowy na wyższy stopień, tj. na nauczyciela dyplomowanego:
Pani Beata Świderska - Jaroć ( n-l Szkoły Podstawowej w Celinach),
Pani Hanna Nurzyńska (n-l Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębowicy),
Pan Oleg Okołotowicz ( n-l Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieszowie).

Troje nauczycieli złożyło ślubowanie na ręce Wójta Gminy Trzebieszów
Pana Mirosława Szekalis  w związku z uzyskanym stopniem awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego tj.
Pani Aleksandra Bryńczak - Mąka (Szkoła Podstawowa w Szaniawach Matysach) ,
Pani Anna Wałachowska (n-l  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieszowie),  Pani Anna Żądełek (były n-l Szkoły Podstawowej w Mikłusach).

 19 pracowników z terenu Gminy Trzebieszów zostało wyróżnionych za pracę nagrodami finansowymi tj.  Nagrodą Wójta.