Archiwum tagu: dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy 2024 – GOPS informuje

Opublikowane przez Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze