Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (przedłużony termin do 20 maja 2019 roku)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną  do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi w terminie do 20 maja 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów, u sołtysów wsi lub na stronie internetowej: http://www.trzebieszow.gmina.pl.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin przedłużony ze względu na to, aby było można łącznie zgłoszenie złożyć z podatkiem.

Skip to content