Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych