Wybory uzupełniające w sołectwie Celiny i Karwów 24 marca.