Wesprzyj budowę pomnika 600-lecia Trzebieszowa.

Społeczny Komitet Obchodów 600-lecia Trzebieszowa
zwraca się z prośbą o wsparcie budowy pomnika 600-lecia Trzebieszowa.


PROJEKT POMNIKA Z OKAZJI 600-LECIA TRZEBIESZOWA, WSI KRÓLEWSKIEJ ERYGOWANEJ PRZEZ WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁĘ


Pomnik zostanie umiejscowiony na skwerku przy kościele w Trzebieszowie. Jego oficjalne odsłonięcie  nastąpi podczas Obchodów 600-lecia Trzebieszowa w dniu 1 lipca br.

...Wpłaty można dokonać na  konto BS Trzebieszów
(Gminnego Ośrodka Kultury i wypoczynku GOKiW) 
nr 31 9206 0009 0000 0198 2000 0010

dopisek: POMNIK

Projekt pomnika wykonał nieodpłatnie Pan Jan Raniszewski z Pracowni Architektonicznej 3A Studio z Gdańska, autor pomnika MITROPA w Szaniawach i grobu Żołnierzy AK w Trzebieszowie.
Podstawą opracowania była praca autorska Roksany Rak, uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie, której praca wygrała konkurs na projekt tego pomnika.

Pomnik będzie wykonany z granitu 300x200x20 cm, na którym umieszczone zostaną stosowne elementy upamiętniające rocznicę istnienia Trzebieszowa, wykonane w brązie.

Projekt techniczny:

Widok z góry