Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty

Gmina Trzebieszów realizuje projekt: ?Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty?. Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

W ramach projektu planujemy realizację następujących zadań:

rozbiórkę istniejącego w części drogi chodnika, którego obecny stan jest niezadowalający,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z kratami zbierającymi wodę, co spowoduje prawidłowe odwodnienie jezdni,

wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika, co zwiększy bezpieczeństwo poruszania się po drodze dla kierowców i pieszych oraz czas użytkowania drogi.

Kolejnym etapem zwiększającym bezpieczeństwo kierowców i pieszych jest oznakowanie poziome poprzez namalowanie linii segregacyjnych ciągłych, przerywanych, przejść dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu, linii zatrzymań oraz innych. W ramach oznakowania pionowego zostaną wykonanych i stosownie umiejscowionych 24 znaki drogowe.

Ponadto zostaną przebudowane zjazdy do posesji ? istniejące zostaną rozebrane, gdyż pod większością z nich nie ma przepustów, co powoduje zlewanie drogi, a w ich miejsce zostaną pobudowane nowe. Następnym etapem projektu jest wykonanie chodnika z kostki grubości 6 cm i podbudowie 20 cm w obrzeżach betonowych wzdłuż całej długości przebudowywanej drogi, od strony posesji, natomiast od strony ścieżki rowerowej zostanie wbudowany krawężnik 15x30, co spowoduje wyraźne oddzielenie (różnica poziomów 12 cm) ruchu pieszego od rowerowego.

W ramach projektu zostanie wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m z oznakowaniem poziomym i pionowym, co istotnie poprawi bezpieczeństwo. Zostanie wykonana tez zatoka autobusowa głębokości 3 m wraz z peronem z chodnika. W ramach przebudowy drogi zostanie też wykonana nakładka z masy asfaltowej wiążącej grubości średnio 6 cm oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm.

W efekcie realizacji projektu uzyskamy:

Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

Uzyskane dofinansowanie to:          608 613,43 zł.