Środki zewnętrzne pozyskane dla Gminy Trzebieszów

 


Środki pozyskane  Przez Gminę Trzebieszów z Funduszy zewnetrznych


Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis informuje o realizacji w Gminie Trzebieszów następujących projektu: 
 
1.5 mln zł na zajęcia pozalekcyjne dla szkół w Gminie Trzebieszów : )
ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT  - projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
Wartość projektu: 1 590 997,95 zł
WIĘCEJ4.5 mln zł dla Gminy Trzebieszów

21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16.

Na 251 wniosków, które przeszło weryfikacje formalna dofinansowanie uzyskało 108 wniosków. Z powiatu łukowskiego najlepiej wypadła Gmina Trzebieszów zajmując 27 pozycję w rankingu uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

Wartość projektu RPLU.04.01.00-06-0086/16, Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów to 4 486 937,49 zł.


Uroczyste oddanie drogi w Szaniawach-Poniatach

Gmina Trzebieszów zrealizowała projekt:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty. Modernizacja została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wartość całej inwestycji wyniosła 1 217 226,87 zł.

WIĘCEJ

WIECEJ 2


Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzejkach otrzymała dotację w wysokości 78 000 zł na dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach. 

Celem tego zadania jest:


Gmina Trzebieszów otrzymała pożyczkę w wysokości 350 000 zł na dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach. 

Celem tego zadania jest:

  • zwiększenie efektywności ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Trzebieszów. 
  • przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska a także likwidacja ich skutków dla środowiska na terenie gminy i  powiatu łukowskiego
  • efekt rzeczowy : średni saochód ratowniczo-gaśniczy IVECO z napędem 4x4 280 KM

 


Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty

Gmina Trzebieszów realizuje projekt: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty.
Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

Uzyskane dofinansowanie to:          608 613,43 zł.

WIĘCEJ


Remont drogi powiatowej Trzebieszów - Wierzejki to owoc dobrej współpracy władz Gminy Trzebieszów z Zarządem Powiatu Łukowskiego.  Jest to jedna z ważniejszych dróg na terenie gminy, która stanowi ważny szlak komunikacyjny dla  największych lokalnych przedsiębiorców.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł, na remonty dróg powiatowych, z czego część tej kwoty została przeznaczona na remont drogi powiatowej w naszej gminie.  Gmina Trzebieszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebieszów przeznaczyła na ten cel kwotę 750 000 zł  w tegorocznym budżecie.

FOTOGLAERIA