projekt ?Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy?

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu: 519 560 146
lub na stronie internetowej:
https://vision-consulting.pl/ponownie-zatrudnieni-na-lubel?/