Aktualności

poniedziałek, 08 lutego 2016

FERIE ZIMOWE W TRZEBIESZOWIE

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie
zaprasza dzieci i młodzież na

                                 rozpoczynamy we wtorek 16 lutego (zajęcia 11.00 ? 14.00)

16.02. – ?Poznajmy się?- łamigłówki dla małej i dużej główki, zabawy integracyjne, kalambury,                zabawy sportowe, zajęcia plastyczne

17.02. – wyjazd do Parku Wodnego w Siedlcach (koszt około 22zł)

18.02. – zajęcia kulinarne – ?Ulubiony deser? oraz sesja zdjęciowa z użyciem kolorowych                rekwizytów, stroi, kosmetyków ? pokaz mody

19.02. – cuda z bibuły , bransoletki z muliny oraz zespołowy turniej wiedzy

23.02. – zajęcia plastyczne ? konkurs na najciekawszy rysunek o zimie i zwierzętach; karaoke

24.02. – ognisko (w zależności od pogody kulig lub przejażdżka bryczką koszt 10zł, wizyta w            stadninie koni w Popławach-Rogalach)

25.02. – wyjazd do kina (koszt około 22 zł)

26.02. – wieczorny biwak na zakończenie ferii

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy na wyjazdy w GOKiW w Trzebieszowie

niedziela, 07 lutego 2016

Historia Trzebieszowa

Królewska wieś Trzebieszów po raz pierwszy została wymieniona w 1418 r. w dokumencie biskupa Władysława Jastrzębca, byłego kanclerza królowej Jadwigi (żony króla Władysława Jagiełły). Rola Trzebieszowa zaczęła wzrastać, gdyż leżał na granicy Korony (Polski) i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na skrzyżowaniu trzech ważnych dróg: traktu pomiędzy Krakowem i Wilnem oraz szlaku prowadzącego przez Polskę do Moskwy. W 1430 r. król Władysław Jagiełło odpowiednio uposażył parafię kościoła rzymsko-katolickiego a biskup krakowski Kazimierz Oleśnicki wyraził zgodę na jej utworzenie. W 1531 r. do parafii Trzebieszowskiej należało już 28 miejscowości.

Prawdopodobnie w sierpniu 1501 r. przejechało przez Trzebieszów do Mielnika poselstwo senatu a kilka miesięcy później w drodze na koronację do Krakowa przebył tę samą trasę Wielki Książę Aleksander Jagiellończyk. W trzy lata później przejechał tą trasą król Zygmunt Stary. W 1527 podróżował przez Trzebieszów Zygmunt Herberstein poseł cesarza Karola V w Moskwie. We wrześniu 1548 r. przejeżdżała tędy poślubiona po kryjomu Barbara Radziwiłłówna, którą król Zygmunt August zamierzał przedstawić sejmowi jako oficjalną żonę. Tędy też w kilka lat później podążał orszak żałobny po śmierci Barbary Radziwiłłówny, którą pełen rozpaczy król Zygmunt August postanowił pochować w Krakowie (orszak zatrzymał się na nocleg Trzebieszowie).

W 1550 r. w oficjalnym archiwum tzw. Metryce Litewskiej wymieniono gościniec łukowski, przez Trzebieszów jako połączenie Brześcia z Łukowem. Drogą tą podążały również karawany kupieckie. W 1552 r. ze względu na najazd tatarski i wyprawę na Inflanty ogłoszono nowy pobór podatku. Ustalono, że wtedy to wieś królewska Trzebieszów miała 44 osady i młyn. Zamieszkiwali ją obelnicy, czyli królewscy myśliwi oraz młynarze. W części szlacheckiej było 12 osad. Był też 1 łan wójtowski. Król Zygmunt III Waza potwierdził probostwo dla kościoła w Trzebieszowie. Od 1585 r. zachowały się w tym kościele księgi metrykalne. Do najbardziej znaczących w historii tej średniowiecznej wsi należą m. in. powiązane ze sobą rodziny: Dąbrowskich, Jasińskich, Kłopotków, Krasuskich, Kryńskich, Matejków, Kalinowskich, Owczarskich, Szczygielskich, Wajszczuków, Wierzchowskich i Wolińskich.

Jak dotychczas udało się ustalić przodków rodziny Wajszczuków z gałęzi podlaskiej wstecz do okolo 1700 roku. Rodzicami Macieja Wajszczuka (ur. 1823 – ojciec Franciszka, Piotra itd. ) byli Jan Wajszczuk (1788 ?1836?) i Rozalia Kryńska. Ich rodzicami byli, jak to wynika z ksiąg metrykalnych, Tomasz Wajszczuk (ur ok. 1750 r.) i Marianna (z domu ?), a z kolei ich rodzicami Stanislaw Wajszczuk (ur ok. 1709 r.) i Rozalia Krasuska.

Tekst przygotowany przez Jerzego Jana Wajszczuka (154) na podstawie materiałów zebranych przez Barbare Miszta (156) z Trzebieszowa i monografii o Trzebieszowie (Józef Geresz: Z dziejów parafii i gminy Trzebieszów. Trzebieszów A.D.2000. Copyright 2000 by Wydawnictwo INTERGRAF ?Międzyrzec Podl., ul. Warszawska 33.

Z dziejów Trzebieszowa

Opracowanie mgr Marek Kulpa

http://www.pgtrzebieszow.pl/

Pod koniec XIX w., po klęsce powstania styczniowego, upowszechniły się na ziemiach polskich idee pozytywizmu. Ten trend kulturowy był jednocześnie wynikiem postępu naukowo-technicznego i reakcją na spowszedniały a niepraktyczny romantyzm. W Królestwie Polskim idee pozytywizmu przybrały postać tzw. ?pracy u podstaw?, czyli upowszechnienia oświaty, oraz tzw. ?pracy organicznej? nad wszechstronnym rozwojem ekonomicznym i kulturalnym narodu polskiego. W literaturze idee te reprezentowali: Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka i inni. W takiej atmosferze powstawały szkoły i ochronki (tj. przedszkola), towarzystwa społeczne, koła , kółka rolnicze i spółdzielnie.
W latach 1902-1906 powstało w Łukowie pierwsze Kółko Rolnicze. Jego założycielami byli miejscowi ziemianie: St. Lewicki z Ławek, E. Korsak z Wólki Świątkowej, M. Gerlach z Soból. Chłopów reprezentował Jan Grochowski z Szaniaw-Poniat, właściciel 15-hektarowego gospodarstwa rolnego, z zawodu nauczyciel. Na początku naszego wieku Trzebieszów liczył ok.100 domów, zajmowanych przez ok.1000 mieszkańców. (Łuków liczył ok.400 budynków i ok.5000 mieszkańców). W owym czasie powstał w Trzebieszowie pierwszy sklep prywatny, żydowski. Rok 1905 zaowocował w wydarzenia rewolucyjne w całym Cesarstwie Rosyjskim, także na ziemiach polskich pod carskim zaborem. Również w Ziemi Łukowskiej miały miejsce strajki uczniów, robotników i chłopów.
W styczniu 1906 roku w Trzebieszowie i Celinach odbyły się zebrania gminne, podczas których wysuwano żądania o nadanie polskiego charakteru samorządowi gminnemu i szkołom. Uchwalono bojkot podatków. W 1907r. zorganizowano Łukowskie Koło Ziemianek, którego przewodniczącą była powieściopisarka Helena Mniszek-Tchórznicka, mieszkająca wtedy w Rogalach. Koło prowadziło działalność społeczną i charytatywną na rzecz sierot i chorych.
Wiek XX przyniósł dalszy rozwój zapoczątkowanych w poprzednim stuleciu masowych ruchów politycznych: robotniczego i ludowego. W tym pierwszym największą rolę odgrywała Polska Partia Socjalistyczna, w której władzach zasiadał wówczas Józef Piłsudski. Był on zagorzałym przeciwnikiem caratu i nawoływał do walki z nim wszelkimi możliwymi środkami. Dlatego też w 1907 r. łukowski oddział bojowy PPS wykonał na terenie powiatu łukowskiego szereg akcji zbrojnych na monopole i kasy dla zdobycia pieniędzy na rozbudowę organizacji, zakup broni, na akcję agitacyjną, pomoc więźniom politycznym oraz na walkę o trzeźwość w społeczeństwie, będącą wyrazem protestu moralnego przeciwko carskiej polityce celowego rozpijania społeczeństwa. 19 lipca wykonano akcję zbrojną na sklep monopolowy w Trzebieszowie, gdzie skonfiskowano 458 rubli. 9 czerwca 1908 r. Warszawski Okręgowy Sąd Wojenny rozpatrywał sprawę o napad na monopol i gminę w Trzebieszowie. Oskarżonymi byli: Stanisław Czubaszek i Stanisław Brylewski. Wydano wyroki śmierci. Pośmiertnie Czubaszek otrzymał trzeci wyrok śmierci, a Brylewski drugi
W 1910 roku w Trzebieszowie rozpoczęło działalność Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. W 1912 r. utworzono Kółka Rolnicze w Trzebieszowie, Tuchowiczu i Łukowie.
Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa, której działania toczyły się w dużej mierze na ziemiach polskich. W wyniku ofensywy państw centralnych, w sierpniu 1915 r. ostatnie oddziały wojsk rosyjskich (w których służyli Polacy z zaboru rosyjskiego) wycofują się z Ziemi Łukowskiej na wschód. Wkraczają zaś wojska austriackie i niemieckie (w których również służyli Polacy – z tych zaborów). Początkowo Ziemia Łukowska pozostaje pod zarządem austriackim, a od października 1915 r.- niemieckim.
27 czerwca 1916 r. w Trzebieszowie powołano Oddział Straży Pożarnej. Pierwszym naczelnikiem był p. Feliks Dąbrowski. W 1918 r. zbudowano pierwszą remizę.
Osobliwością Mazowsza i Podlasia Zachodniego była od czasów średniowiecza szlachta zaściankowa (nazwa pochodzi od zaścianka tj. wsi zamieszkanej w większości przez drobną i biedną szlachtę, uprawiającą swoją ziemię osobiście.), która zawsze wynosiła się ponad włościan (chłopów). Gospodarność tych ostatnich stała się widoczniejsza po zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim w 1864r. Do tego czasu szlachectwo dawało przywileje prawne, polityczne i gospodarcze. Szlachcic żył według porzekadła ?zastaw się a postaw się?. Huczniejsze wesela i święta, nadużywanie trunków, skłonność do sejmikowania, często mała solidarność społeczna, zwłaszcza we wspólnym działaniu całej wsi – charakteryzowały szlachtę zaściankową.
Po reformie administracyjnej w 1867 roku utworzono oddzielne gminy szlacheckie i włościańskie, a że wsie były rozrzucone na przemian szlacheckie i włościańskie, więc gminy składały się niekiedy z 3-5 części (enklaw). Wsie mieszane miały nawet dwóch sołtysów, po jednym dla części szlacheckiej i włościańskiej.
Trzebieszów był gminą włościańską, w odróżnieniu od Celin, które były gminą szlachecką. Według ?Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego?( t. XII, s.556, wyd.1892r.): gmina Trzebieszów miała 6177 mórg obszaru (tj. 3459 ha), 1994 mieszkańców (w tym 10 prawosławnych, 13 protestantów, 93 żydów). Sama wieś Trzebieszów posiadała 99 domów, 961 mieszkańców, 4166 mórg obszaru (tj. 2333 ha). W Trzebieszowie był urząd gminy, sąd gminny i szkoła początkowa. Trzebieszów należał wówczas do powiatu łukowskiego, w którym znajdowało się 6 miast ( Adamów, Kock, Łuków, Łysobyki, Serokomla i Stoczek ) oraz 21 gmin (Białobrzegi, Celiny, Charlejów, Dąbie, Gołąbki, Gułów, Jakusze, Jarczew, Krasne, Łuków, Miastków, Mysłów, Prawda, Radoryż, Ryżki, Skrzyszew, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan i Wojcieszków). W latach 1869 -1870 w całym Królestwie (przemianowanym na Priwislinskij Kraj) przeprowadzono akcję pozbawienia praw miejskich większości miasteczek rolniczych. Reformę tę motywowano słabym rozwojem likwidowanych miast, lecz w powszechnym odczuciu była ona represją za liczny udział mieszkańców miasteczek w Powstaniu Styczniowym. Wśród 338 miast Królestwa zdegradowanych do rzędu tzw. ?osad? znalazły się także: Adamów, Kock, Łysobyki, Serokomla, Stoczek. Jedynym miastem w powiecie łukowskim został więc Łuków. W 1884r. miasto to liczyło 5000 mieszkańców i 400 budynków (w tym 100 murowanych)

(cdn)
źródło: http://www.wajszczuk.v.pl/gniazda/polski/historia_trzebieszowa.htm

niedziela, 07 lutego 2016

HISTORIA 1927 Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1927.31.281 z dnia 1927.04.01

Status: Akt nieoceniany

Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 14 marca 1927 r.

o zniesieniu gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz o zmianie granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. ? 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

 • 1. Gminą wiejska Krasusy w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się. Należące do zniesionej gminy miejscowości: wsie Gołowierzchy, Łęcznowolę, Smolankę, Wólkę Konopną oraz kolonję Smolankę włącza się do gminy Celiny, zaś wsie: Mikłusy, Zembry i Zaolszynie do gminy Trzebieszów w tymże powiecie i województwie.
 • 2. Gminę wiejską Jakusze w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się, a terytorium jej włącza się w całości do gminy Trzebieszów w tymże powiecie i województwie.
 • 3. Gminą wiejską Skrzyszew w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się. Należące do zniesionej gminy wsie: Gąsiory, Kępki, Paskudy, Skrzyszew, Wierzchowiny, Zakrzew, Żyłki-Kozły i kolonję Skrzyszew włącza się do gminy Ułan, zaś wieś Rzymy-Rzymki do gminy Gołąbki w tymże powiecie i województwie.
 • 4. Z gminy Dąbie w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się miejscowości: wieś i kolonję Krynkę oraz las państwowy Gaj, zaś z gminy Trzebieszów w tymże powiecie wieś Szaniawy-Poniaty i włącza się wymienione miejscowości do gminy Celiny w tymże powiecie i województwie.
 • 5. Z gminy Celiny w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wieś Turzerogi zaś z gminy Trzebieszów w tymże powiecie wieś Szaniawy-Matysy i włącza się wymienione miejscowości do gminy Gołąbki w tymże powiecie i województwie.
 • 6. Z gminy Gołąbki w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wieś Kłębów i kolonję Józefów i włącza się wymienione miejscowości do gminy Ułan w tymże powiecie i województwie.
 • 7. Z gminy Ułan w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wsie: Domaszewnica, Wólka Domaszewska i Zofibór, folwark Domaszewnica, folwark Wólka Domaszewska, kolonje: Domaszki, Gołębówka, Jadwisin, Jadwinówka, Domaszewska, Jadwisińska, Malinówka, Wólka Jadwisińska i Zielonka oraz osadą młyńską Wólka Domaszewska i włącza się wymienione miejscowości do gminy Luków w tymże powiecie i województwie.
 • 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1927 roku.
czwartek, 04 lutego 2016

Tłusty czwartek w Klubie Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów

FOTOGALERIA

04 lutego 2015 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku odbyło się kolejne zebranie Klubu Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów. Spotkanie połączono z ,,Tłustym czwartkiem”, uczestnicy własnoręcznie przygotowali pączki, faworki i róże karnawałowe. Zaproszonym gościem była Pani Ewa Dębińska- psychoterapeutka z Łukowa. Poprowadziła prelekcję na temat zdrowego stylu życia i motywowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Na spotkaniu obecni byli Pan Wójt Gminy Trzebieszów  Mirosław Szekalis i Pan Sekretarz Gminy Sławomir Smolak. Spotkanie odbyła się w przyjemnej atmosferze. (więcej…)

czwartek, 04 lutego 2016

Walentynki z Tygodnikiem Siedleckim

Uwaga zakochani! Pozostało już niewiele czasu, by wysłać życzenia dla swojej drugiej połówki i wygrać Walentynkową kolację! Życzenia można napisać na kuponie zamieszczonym w papierowym wydaniu TS i wysłać do redakcji (ul. Armii Krajowej 11, 080110 Siedlce) lub przesłać je SMS-em na nr 7248 (cena 2,46 zł za 1 sms), wpisując w treści: ?ts.” a potem wymyślone przez siebie życzenia (należy dodać miejscowość w jakiej mieszkacie).

Śpieszcie się! Życzenia można wysłać do 6 lutego, pod północy!

Najciekawsze zostaną nagrodzone romantycznymi kolacjami w najlepszych restauracjach naszego regionu! Wszystkie życzenia ukażą się na stronie www.tygodniksiedlecki.pl , a najoryginalniejsze także w wydaniu papierowym.

Zwycięzcy spędzą walentynkowy wieczór w najlepszych restauracjach naszego subregionu. 

(więcej…)

poniedziałek, 01 lutego 2016

Ogłoszenie konkursu grantowego – 5000 zł na lokalne działania

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY

w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

Program adresowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych, (więcej…)

niedziela, 31 stycznia 2016

XXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.

31 stycznia br. mieszkańcy gminy Trzebieszów gościli w Terespolu na XXI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej. oraz Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

Uczestnicy wyjazdu mogli poznać tradycje prawosławne związane z okresem Bożego Narodzenia. Wśród wykonawców były: chóry, zespoły kolędnicze i zespoły folklorystyczne. Występujący przyjechali z dużych miast Polski i z zagranicy, takich jak Mińska, Lwowa, Łucka Brześcia , Warszawy ale również z małych miasteczek i wsi. Z wyjazdu do Terespola skorzystało 70 mieszkańców naszej gminy (więcej…)

piątek, 29 stycznia 2016

ANKIETA dla potrzeb realizacji projektu: Energia odnawialna w gminie Trzebieszów

TO WAŻNE DLA NAS !!!

Uprzejmie informujemy, że gmina Trzebieszów zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. W razie pytań prosimy o kontakt z P. Katarzyną Krupską ? Grudzień tel. 573 996 925

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Inwestycja realizowana będzie wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.

 

Czy w przypadku przystąpienia gminy Trzebieszów do realizacji projektu dotyczącego OZE (OZE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu dotyczącym instalacji (uwaga: możliwość wyboru obu opcji):

 Kolektory słoneczne  ilość …. szt

 Panele fotowoltaiczne ? moc instalacji ….kW

WYPEŁNIJ ANKIETĘ
I ZŁÓŻ JĄ DO URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW W TERMINIE DO 8 LUTEGO 2016r.
(PONIEDZIAŁEK)  !!!

PORÓWNANIE OPŁAT DLA MIESZKAŃCÓW DLA RÓŻNYCH TECHNOLOGII

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższym tygodniu wg następującego harmonogramu:

(więcej…)

piątek, 29 stycznia 2016

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, iż od miesiąca lutego bieżącego roku rozpocznie działalność Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 19.00 – sala katechetyczna plebanii w Trzebieszowie (wejście od strony banku).

Porad będzie udzielała Pani Ewa Dębińska ? terapeuta od spraw uzależnień.

 /-/ Mirosław Szekalis

Wójt Gminy Trzebieszów

piątek, 29 stycznia 2016

KONSEKWENCJE POSŁUGIWANIA SIĘ UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

 W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione Wójt Gminy Trzebieszów informuje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

         Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany   w Rejestrze Dowodów Osobistych poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia jego utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia ? nie ma odciętego rogu- przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ.

 

 

czwartek, 28 stycznia 2016

Dzień Babci i Dziadka w Trzebieszowie. :)

Dzieje się …

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Trzebieszowie w miesiącu styczniu uroczyście obchodzili Dzień Babci i Dziadka. Każda grupa przygotowała specjalną uroczystość, na której gościli dziadkowie oraz w tym roku 2016 pierwszy raz pradziadkowie. (więcej…)

czwartek, 28 stycznia 2016

Spotkanie w sprawie OZE

Fotogaleria

W dniach 26-27 stycznia 2016 r odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Wszystkim przybyłym dziękujemy za poświęcony czas. Przypominamy, że ankiety zbieramy tylko do 8 lutego!

Jeszcze jedno spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 30 stycznia o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie. Wszelkie niezbędne informacje uzyskacie też Państwo w Urzędzie Gminy pok. nr 17 lub pod

nr telefonu 573 996 925.

wtorek, 26 stycznia 2016

Koncert Kolęd i Pastorałek : ,,Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy?.

W niedzielę 24 stycznia 2015r o godzinie 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie odbył się kolejny Koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem ,,Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy?.

Gości i uczestników koncertu uroczyście powitała Pani Dyrektor GOKiW ? Jadwiga Celińska.

Tegoroczny koncert zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis, księża pracujący w parafii, przedstawiciele Rady Gminy, nauczyciele, rodzice oraz miłośnicy kolęd i pastorałek.

FOTORELACJA

Większość kolęd to utwory bardzo stare, liczą sobie 200 albo 300 lat. A mimo to nie są zabytkami, są wciąż żywe, chętnie śpiewane, jako popularne przeboje. Moda na nie nigdy nie przeminie.
Niektóre przypominają uroczyste hymny kościelne, inne ? wzruszające kołysanki albo wesołe przyśpiewki. Mają archaiczne melodie i słowa z których część wyszła już z użycia we współczesnym języku. Tajemnica ich popularności to jeszcze jeden sekret tej wspaniałej, cichej nocy.. (więcej…)

wtorek, 26 stycznia 2016

OSTRZEŻENIE ROZTOPY

OSTRZEŻENIE ROZTOPY

Godzina i data wydania: 12:28 dnia 25.01.2016 r. Nazwa biura: IMGW-PIB
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Roztopy/1
Obszar: województwo lubelskie/ subregion północny
Ważność: od godz. 09:00 dnia 26.01.2016 r. do godz. 19:00 dnia 28.01.2016 r.
Przebieg: Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C, 2°C rano we wtorek 26.01 do 5°C, 7°C w czwartek 28.01 oraz opady deszczu od 1 mm do 5 mm na dobę, powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy.

Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 15 km/h, okresami w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90% Uwagi: Brak Dyżurny synoptyk: Ewa Łapińska

 

wtorek, 26 stycznia 2016

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

1. Cel imprezy:

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu.

2. Organizatorzy imprezy:

 • Wójt Gminy Trzebieszów
 • Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy,
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Dębowica?,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy.

3. Termin i miejsce zawodów:

06.02.2016r. (sobota); godz. 10.00, Szkoła Podstawowa w Dębowicy (więcej…)

Skip to content