Aktualności

wtorek, 23 lutego 2016

Wójt Gminy Trzebieszów O G Ł A S Z A otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Wójt Gminy Trzebieszów
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Trzebieszów Nr VIII/57/15 z dnia   20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku (więcej…)

wtorek, 23 lutego 2016

Wójt Gminy Trzebieszów ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Trzebieszów, dnia 23.02.2016 r. Nr ITBR.4221.1.2.2016

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

Wójt Gminy Trzebieszów

ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

(więcej…)

środa, 17 lutego 2016

Szkolenia dla rolników w Trzebieszowie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

ZAPRASZA NA SZKOLENIE O TEMATYCE

 • ZRÓWNOWAŻONE NAWOŻENIE ROŚLIN
 • ŻYWIENIE KRÓW W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM – SANO AGRAR INSTITUT
 • FUNDUSZE PROW 2014-2020

– kryteria dostępu – realizacja operacji – rozliczenie programu

W dniu 1. 03. 2016 r. (wtorek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury Trzebieszowie

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

organizator: Marzena Panasz Tel. 607743171
LODR Końskowola   ZDR Łuków Ul. Przemysłowa 15 21-400 Łuków

poniedziałek, 15 lutego 2016

Projekt: Energia odnawialna w gminie Trzebieszów – zestawienie ankiet. !!!

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis informuje, że w dniu 8 lutego zakończyliśmy przyjmowanie ankiet dotyczących instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
W sumie wpłynęło do urzędu 612 ankiet, szczegółowe zestawienie w załączeniu.

ZESTAWIENIE-ZOBACZ
Obecnie na podstawie złożonych ankiet rozpoczniemy przygotowywanie dokumentacji technicznej.
Dalsze informacje co do projektu “Energia odnawialna w gminie Trzebieszów” przekażemy Państwu po upublicznieniu dokumentacji konkursowej przez Urząd Marszałkowski, co planowane jest na marzec br.

czwartek, 11 lutego 2016

Rolniku weź udział w konsultacjach KE nt. zazielenienia!

Przypominamy, że Komisja Europejska do 8 marca 2016 r. zbiera opinie rolników dotyczące doświadczeń z realizacji obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich. Szczególnie istotne są opinie dotyczące wdrażania zazieleniania, równych warunków działania (możliwości zarządzania gospodarstwami na równi z rolnikami z innych krajów UE), potencjału produkcyjnego i możliwych sposobów uproszczenia ram zazieleniania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych z nimi związanych.

Oczekuje się również pierwszych opinii od respondentów na temat skutków zazieleniania.

KE prosi o udział w konsultacjach, poprzez wypełnienie kwestionariusza w internecie. Niektóre pytania są obowiązkowe dla wszystkich respondentów. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, respondenci są proszeni o odpowiedź na te, które ich dotyczą. Prosimy o konkretne przykłady konkretnych problemów.

Więcej informacji na stronie KE

Konsultacje społeczne w sprawie doświadczeń z pierwszego roku wdrażania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (WPR)

środa, 10 lutego 2016

Konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w Trzebieszowie.

W minionym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu konsultacji społecznych dotyczących tworzenia mapy zagrożenia bezpieczeństwa. Zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Trzebieszów mogli bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące bezpieczeństwa do policjantów z łukowskiej komendy.

(więcej…)

środa, 10 lutego 2016

Złóż wniosek na inicjatywę lokalną – Dotacje do 1000 zł

Zapraszamy od składania wniosków mieszkańców Gminy Trzebieszów na inicjatywy mieszkańców gminy finansowane przez Wójta Gminy Trzebieszów.

WARTO DZIAŁAĆ NA RZECZ SWOJEJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ !!!

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą  ubiegać się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach Inicjatywy lokalnej.  Przedsięwzięcia te muszą zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się  do poprawy warunków ich życia. Termin składania wniosków: 28 luty 2016 r. W załączeniu wniosek, kryteria oceny i tryb oceny wniosków.

Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Trzebieszów zwanej dalej Gminą

1.1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Gminy z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy. § 1.2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy warunków ich życia.

(więcej…)

poniedziałek, 08 lutego 2016

FERIE ZIMOWE W TRZEBIESZOWIE

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie
zaprasza dzieci i młodzież na

                                 rozpoczynamy we wtorek 16 lutego (zajęcia 11.00 ? 14.00)

16.02. – ?Poznajmy się?- łamigłówki dla małej i dużej główki, zabawy integracyjne, kalambury,                zabawy sportowe, zajęcia plastyczne

17.02. – wyjazd do Parku Wodnego w Siedlcach (koszt około 22zł)

18.02. – zajęcia kulinarne – ?Ulubiony deser? oraz sesja zdjęciowa z użyciem kolorowych                rekwizytów, stroi, kosmetyków ? pokaz mody

19.02. – cuda z bibuły , bransoletki z muliny oraz zespołowy turniej wiedzy

23.02. – zajęcia plastyczne ? konkurs na najciekawszy rysunek o zimie i zwierzętach; karaoke

24.02. – ognisko (w zależności od pogody kulig lub przejażdżka bryczką koszt 10zł, wizyta w            stadninie koni w Popławach-Rogalach)

25.02. – wyjazd do kina (koszt około 22 zł)

26.02. – wieczorny biwak na zakończenie ferii

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy na wyjazdy w GOKiW w Trzebieszowie

niedziela, 07 lutego 2016

Historia Trzebieszowa

Królewska wieś Trzebieszów po raz pierwszy została wymieniona w 1418 r. w dokumencie biskupa Władysława Jastrzębca, byłego kanclerza królowej Jadwigi (żony króla Władysława Jagiełły). Rola Trzebieszowa zaczęła wzrastać, gdyż leżał na granicy Korony (Polski) i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na skrzyżowaniu trzech ważnych dróg: traktu pomiędzy Krakowem i Wilnem oraz szlaku prowadzącego przez Polskę do Moskwy. W 1430 r. król Władysław Jagiełło odpowiednio uposażył parafię kościoła rzymsko-katolickiego a biskup krakowski Kazimierz Oleśnicki wyraził zgodę na jej utworzenie. W 1531 r. do parafii Trzebieszowskiej należało już 28 miejscowości.

Prawdopodobnie w sierpniu 1501 r. przejechało przez Trzebieszów do Mielnika poselstwo senatu a kilka miesięcy później w drodze na koronację do Krakowa przebył tę samą trasę Wielki Książę Aleksander Jagiellończyk. W trzy lata później przejechał tą trasą król Zygmunt Stary. W 1527 podróżował przez Trzebieszów Zygmunt Herberstein poseł cesarza Karola V w Moskwie. We wrześniu 1548 r. przejeżdżała tędy poślubiona po kryjomu Barbara Radziwiłłówna, którą król Zygmunt August zamierzał przedstawić sejmowi jako oficjalną żonę. Tędy też w kilka lat później podążał orszak żałobny po śmierci Barbary Radziwiłłówny, którą pełen rozpaczy król Zygmunt August postanowił pochować w Krakowie (orszak zatrzymał się na nocleg Trzebieszowie).

W 1550 r. w oficjalnym archiwum tzw. Metryce Litewskiej wymieniono gościniec łukowski, przez Trzebieszów jako połączenie Brześcia z Łukowem. Drogą tą podążały również karawany kupieckie. W 1552 r. ze względu na najazd tatarski i wyprawę na Inflanty ogłoszono nowy pobór podatku. Ustalono, że wtedy to wieś królewska Trzebieszów miała 44 osady i młyn. Zamieszkiwali ją obelnicy, czyli królewscy myśliwi oraz młynarze. W części szlacheckiej było 12 osad. Był też 1 łan wójtowski. Król Zygmunt III Waza potwierdził probostwo dla kościoła w Trzebieszowie. Od 1585 r. zachowały się w tym kościele księgi metrykalne. Do najbardziej znaczących w historii tej średniowiecznej wsi należą m. in. powiązane ze sobą rodziny: Dąbrowskich, Jasińskich, Kłopotków, Krasuskich, Kryńskich, Matejków, Kalinowskich, Owczarskich, Szczygielskich, Wajszczuków, Wierzchowskich i Wolińskich.

Jak dotychczas udało się ustalić przodków rodziny Wajszczuków z gałęzi podlaskiej wstecz do okolo 1700 roku. Rodzicami Macieja Wajszczuka (ur. 1823 – ojciec Franciszka, Piotra itd. ) byli Jan Wajszczuk (1788 ?1836?) i Rozalia Kryńska. Ich rodzicami byli, jak to wynika z ksiąg metrykalnych, Tomasz Wajszczuk (ur ok. 1750 r.) i Marianna (z domu ?), a z kolei ich rodzicami Stanislaw Wajszczuk (ur ok. 1709 r.) i Rozalia Krasuska.

Tekst przygotowany przez Jerzego Jana Wajszczuka (154) na podstawie materiałów zebranych przez Barbare Miszta (156) z Trzebieszowa i monografii o Trzebieszowie (Józef Geresz: Z dziejów parafii i gminy Trzebieszów. Trzebieszów A.D.2000. Copyright 2000 by Wydawnictwo INTERGRAF ?Międzyrzec Podl., ul. Warszawska 33.

Z dziejów Trzebieszowa

Opracowanie mgr Marek Kulpa

http://www.pgtrzebieszow.pl/

Pod koniec XIX w., po klęsce powstania styczniowego, upowszechniły się na ziemiach polskich idee pozytywizmu. Ten trend kulturowy był jednocześnie wynikiem postępu naukowo-technicznego i reakcją na spowszedniały a niepraktyczny romantyzm. W Królestwie Polskim idee pozytywizmu przybrały postać tzw. ?pracy u podstaw?, czyli upowszechnienia oświaty, oraz tzw. ?pracy organicznej? nad wszechstronnym rozwojem ekonomicznym i kulturalnym narodu polskiego. W literaturze idee te reprezentowali: Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka i inni. W takiej atmosferze powstawały szkoły i ochronki (tj. przedszkola), towarzystwa społeczne, koła , kółka rolnicze i spółdzielnie.
W latach 1902-1906 powstało w Łukowie pierwsze Kółko Rolnicze. Jego założycielami byli miejscowi ziemianie: St. Lewicki z Ławek, E. Korsak z Wólki Świątkowej, M. Gerlach z Soból. Chłopów reprezentował Jan Grochowski z Szaniaw-Poniat, właściciel 15-hektarowego gospodarstwa rolnego, z zawodu nauczyciel. Na początku naszego wieku Trzebieszów liczył ok.100 domów, zajmowanych przez ok.1000 mieszkańców. (Łuków liczył ok.400 budynków i ok.5000 mieszkańców). W owym czasie powstał w Trzebieszowie pierwszy sklep prywatny, żydowski. Rok 1905 zaowocował w wydarzenia rewolucyjne w całym Cesarstwie Rosyjskim, także na ziemiach polskich pod carskim zaborem. Również w Ziemi Łukowskiej miały miejsce strajki uczniów, robotników i chłopów.
W styczniu 1906 roku w Trzebieszowie i Celinach odbyły się zebrania gminne, podczas których wysuwano żądania o nadanie polskiego charakteru samorządowi gminnemu i szkołom. Uchwalono bojkot podatków. W 1907r. zorganizowano Łukowskie Koło Ziemianek, którego przewodniczącą była powieściopisarka Helena Mniszek-Tchórznicka, mieszkająca wtedy w Rogalach. Koło prowadziło działalność społeczną i charytatywną na rzecz sierot i chorych.
Wiek XX przyniósł dalszy rozwój zapoczątkowanych w poprzednim stuleciu masowych ruchów politycznych: robotniczego i ludowego. W tym pierwszym największą rolę odgrywała Polska Partia Socjalistyczna, w której władzach zasiadał wówczas Józef Piłsudski. Był on zagorzałym przeciwnikiem caratu i nawoływał do walki z nim wszelkimi możliwymi środkami. Dlatego też w 1907 r. łukowski oddział bojowy PPS wykonał na terenie powiatu łukowskiego szereg akcji zbrojnych na monopole i kasy dla zdobycia pieniędzy na rozbudowę organizacji, zakup broni, na akcję agitacyjną, pomoc więźniom politycznym oraz na walkę o trzeźwość w społeczeństwie, będącą wyrazem protestu moralnego przeciwko carskiej polityce celowego rozpijania społeczeństwa. 19 lipca wykonano akcję zbrojną na sklep monopolowy w Trzebieszowie, gdzie skonfiskowano 458 rubli. 9 czerwca 1908 r. Warszawski Okręgowy Sąd Wojenny rozpatrywał sprawę o napad na monopol i gminę w Trzebieszowie. Oskarżonymi byli: Stanisław Czubaszek i Stanisław Brylewski. Wydano wyroki śmierci. Pośmiertnie Czubaszek otrzymał trzeci wyrok śmierci, a Brylewski drugi
W 1910 roku w Trzebieszowie rozpoczęło działalność Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. W 1912 r. utworzono Kółka Rolnicze w Trzebieszowie, Tuchowiczu i Łukowie.
Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa, której działania toczyły się w dużej mierze na ziemiach polskich. W wyniku ofensywy państw centralnych, w sierpniu 1915 r. ostatnie oddziały wojsk rosyjskich (w których służyli Polacy z zaboru rosyjskiego) wycofują się z Ziemi Łukowskiej na wschód. Wkraczają zaś wojska austriackie i niemieckie (w których również służyli Polacy – z tych zaborów). Początkowo Ziemia Łukowska pozostaje pod zarządem austriackim, a od października 1915 r.- niemieckim.
27 czerwca 1916 r. w Trzebieszowie powołano Oddział Straży Pożarnej. Pierwszym naczelnikiem był p. Feliks Dąbrowski. W 1918 r. zbudowano pierwszą remizę.
Osobliwością Mazowsza i Podlasia Zachodniego była od czasów średniowiecza szlachta zaściankowa (nazwa pochodzi od zaścianka tj. wsi zamieszkanej w większości przez drobną i biedną szlachtę, uprawiającą swoją ziemię osobiście.), która zawsze wynosiła się ponad włościan (chłopów). Gospodarność tych ostatnich stała się widoczniejsza po zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim w 1864r. Do tego czasu szlachectwo dawało przywileje prawne, polityczne i gospodarcze. Szlachcic żył według porzekadła ?zastaw się a postaw się?. Huczniejsze wesela i święta, nadużywanie trunków, skłonność do sejmikowania, często mała solidarność społeczna, zwłaszcza we wspólnym działaniu całej wsi – charakteryzowały szlachtę zaściankową.
Po reformie administracyjnej w 1867 roku utworzono oddzielne gminy szlacheckie i włościańskie, a że wsie były rozrzucone na przemian szlacheckie i włościańskie, więc gminy składały się niekiedy z 3-5 części (enklaw). Wsie mieszane miały nawet dwóch sołtysów, po jednym dla części szlacheckiej i włościańskiej.
Trzebieszów był gminą włościańską, w odróżnieniu od Celin, które były gminą szlachecką. Według ?Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego?( t. XII, s.556, wyd.1892r.): gmina Trzebieszów miała 6177 mórg obszaru (tj. 3459 ha), 1994 mieszkańców (w tym 10 prawosławnych, 13 protestantów, 93 żydów). Sama wieś Trzebieszów posiadała 99 domów, 961 mieszkańców, 4166 mórg obszaru (tj. 2333 ha). W Trzebieszowie był urząd gminy, sąd gminny i szkoła początkowa. Trzebieszów należał wówczas do powiatu łukowskiego, w którym znajdowało się 6 miast ( Adamów, Kock, Łuków, Łysobyki, Serokomla i Stoczek ) oraz 21 gmin (Białobrzegi, Celiny, Charlejów, Dąbie, Gołąbki, Gułów, Jakusze, Jarczew, Krasne, Łuków, Miastków, Mysłów, Prawda, Radoryż, Ryżki, Skrzyszew, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan i Wojcieszków). W latach 1869 -1870 w całym Królestwie (przemianowanym na Priwislinskij Kraj) przeprowadzono akcję pozbawienia praw miejskich większości miasteczek rolniczych. Reformę tę motywowano słabym rozwojem likwidowanych miast, lecz w powszechnym odczuciu była ona represją za liczny udział mieszkańców miasteczek w Powstaniu Styczniowym. Wśród 338 miast Królestwa zdegradowanych do rzędu tzw. ?osad? znalazły się także: Adamów, Kock, Łysobyki, Serokomla, Stoczek. Jedynym miastem w powiecie łukowskim został więc Łuków. W 1884r. miasto to liczyło 5000 mieszkańców i 400 budynków (w tym 100 murowanych)

(cdn)
źródło: http://www.wajszczuk.v.pl/gniazda/polski/historia_trzebieszowa.htm

niedziela, 07 lutego 2016

HISTORIA 1927 Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1927.31.281 z dnia 1927.04.01

Status: Akt nieoceniany

Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 14 marca 1927 r.

o zniesieniu gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz o zmianie granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. ? 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

 • 1. Gminą wiejska Krasusy w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się. Należące do zniesionej gminy miejscowości: wsie Gołowierzchy, Łęcznowolę, Smolankę, Wólkę Konopną oraz kolonję Smolankę włącza się do gminy Celiny, zaś wsie: Mikłusy, Zembry i Zaolszynie do gminy Trzebieszów w tymże powiecie i województwie.
 • 2. Gminę wiejską Jakusze w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się, a terytorium jej włącza się w całości do gminy Trzebieszów w tymże powiecie i województwie.
 • 3. Gminą wiejską Skrzyszew w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, znosi się. Należące do zniesionej gminy wsie: Gąsiory, Kępki, Paskudy, Skrzyszew, Wierzchowiny, Zakrzew, Żyłki-Kozły i kolonję Skrzyszew włącza się do gminy Ułan, zaś wieś Rzymy-Rzymki do gminy Gołąbki w tymże powiecie i województwie.
 • 4. Z gminy Dąbie w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się miejscowości: wieś i kolonję Krynkę oraz las państwowy Gaj, zaś z gminy Trzebieszów w tymże powiecie wieś Szaniawy-Poniaty i włącza się wymienione miejscowości do gminy Celiny w tymże powiecie i województwie.
 • 5. Z gminy Celiny w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wieś Turzerogi zaś z gminy Trzebieszów w tymże powiecie wieś Szaniawy-Matysy i włącza się wymienione miejscowości do gminy Gołąbki w tymże powiecie i województwie.
 • 6. Z gminy Gołąbki w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wieś Kłębów i kolonję Józefów i włącza się wymienione miejscowości do gminy Ułan w tymże powiecie i województwie.
 • 7. Z gminy Ułan w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem, wyłącza się wsie: Domaszewnica, Wólka Domaszewska i Zofibór, folwark Domaszewnica, folwark Wólka Domaszewska, kolonje: Domaszki, Gołębówka, Jadwisin, Jadwinówka, Domaszewska, Jadwisińska, Malinówka, Wólka Jadwisińska i Zielonka oraz osadą młyńską Wólka Domaszewska i włącza się wymienione miejscowości do gminy Luków w tymże powiecie i województwie.
 • 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1927 roku.
czwartek, 04 lutego 2016

Tłusty czwartek w Klubie Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów

FOTOGALERIA

04 lutego 2015 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku odbyło się kolejne zebranie Klubu Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów. Spotkanie połączono z ,,Tłustym czwartkiem”, uczestnicy własnoręcznie przygotowali pączki, faworki i róże karnawałowe. Zaproszonym gościem była Pani Ewa Dębińska- psychoterapeutka z Łukowa. Poprowadziła prelekcję na temat zdrowego stylu życia i motywowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Na spotkaniu obecni byli Pan Wójt Gminy Trzebieszów  Mirosław Szekalis i Pan Sekretarz Gminy Sławomir Smolak. Spotkanie odbyła się w przyjemnej atmosferze. (więcej…)

czwartek, 04 lutego 2016

Walentynki z Tygodnikiem Siedleckim

Uwaga zakochani! Pozostało już niewiele czasu, by wysłać życzenia dla swojej drugiej połówki i wygrać Walentynkową kolację! Życzenia można napisać na kuponie zamieszczonym w papierowym wydaniu TS i wysłać do redakcji (ul. Armii Krajowej 11, 080110 Siedlce) lub przesłać je SMS-em na nr 7248 (cena 2,46 zł za 1 sms), wpisując w treści: ?ts.” a potem wymyślone przez siebie życzenia (należy dodać miejscowość w jakiej mieszkacie).

Śpieszcie się! Życzenia można wysłać do 6 lutego, pod północy!

Najciekawsze zostaną nagrodzone romantycznymi kolacjami w najlepszych restauracjach naszego regionu! Wszystkie życzenia ukażą się na stronie www.tygodniksiedlecki.pl , a najoryginalniejsze także w wydaniu papierowym.

Zwycięzcy spędzą walentynkowy wieczór w najlepszych restauracjach naszego subregionu. 

(więcej…)

poniedziałek, 01 lutego 2016

Ogłoszenie konkursu grantowego – 5000 zł na lokalne działania

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY

w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

Program adresowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych, (więcej…)

niedziela, 31 stycznia 2016

XXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.

31 stycznia br. mieszkańcy gminy Trzebieszów gościli w Terespolu na XXI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej. oraz Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

Uczestnicy wyjazdu mogli poznać tradycje prawosławne związane z okresem Bożego Narodzenia. Wśród wykonawców były: chóry, zespoły kolędnicze i zespoły folklorystyczne. Występujący przyjechali z dużych miast Polski i z zagranicy, takich jak Mińska, Lwowa, Łucka Brześcia , Warszawy ale również z małych miasteczek i wsi. Z wyjazdu do Terespola skorzystało 70 mieszkańców naszej gminy (więcej…)

piątek, 29 stycznia 2016

ANKIETA dla potrzeb realizacji projektu: Energia odnawialna w gminie Trzebieszów

TO WAŻNE DLA NAS !!!

Uprzejmie informujemy, że gmina Trzebieszów zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. W razie pytań prosimy o kontakt z P. Katarzyną Krupską ? Grudzień tel. 573 996 925

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Inwestycja realizowana będzie wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.

 

Czy w przypadku przystąpienia gminy Trzebieszów do realizacji projektu dotyczącego OZE (OZE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu dotyczącym instalacji (uwaga: możliwość wyboru obu opcji):

 Kolektory słoneczne  ilość …. szt

 Panele fotowoltaiczne ? moc instalacji ….kW

WYPEŁNIJ ANKIETĘ
I ZŁÓŻ JĄ DO URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW W TERMINIE DO 8 LUTEGO 2016r.
(PONIEDZIAŁEK)  !!!

PORÓWNANIE OPŁAT DLA MIESZKAŃCÓW DLA RÓŻNYCH TECHNOLOGII

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższym tygodniu wg następującego harmonogramu:

(więcej…)

Skip to content