Aktualności

piątek, 30 października 2015

ODBIÓR ETERNITU i innych wyrobów azbestowych w Gminie Trzebieszów

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych do skorzystania z programu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania poprzez składanie wniosków na ich unieszkodliwienie.

Nabór odbywać się będzie w dniach 02.11.2015 r. – 27.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Trzebieszów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Wniosek do pobrania tutaj

 

piątek, 30 października 2015

harmonogram

czwartek, 22 października 2015

Ikar

piątek, 16 października 2015

Złote Gody w Trzebieszowie.

16 października o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie odbyła się uroczystość obchodów Złotych Godów.

FOTOGALERIA

W tym roku świętowało 19 małżeństw.

50 lat są już małżeństwem Państwo Halina i Stanisław Drygiel (Popławy-Rogale), Barbara i Tadeusz Głuchowscy (Zaolszynie), Marianna i Stanisław Karwowscy (Celiny), Alicja i Kazimierz Kłopotkowie (Dębowierzchy), Edwarda i Ludwik Lejnert (Kurów), Zofia i Marian Mościccy (Świercze), Wanda i Stanisław Nowosielscy (Świercze), Marianna i Marian Nurzyńscy (Nurzyna), Marianna i Mieczysław Skorupka (Mikłusy), Feliksa i Jan Śledź (Kurów), Teresa i Henryk Zarzyccy (Szaniawy-Matysy), Wiesława i Napoleon Złoch (Zembry)

60-lecie pożycia świętowali: Maria i Zygmunt Kowalscy (Szaniawy-Matysy), Zofia i Henryk Kozos (Trzebieszów Drugi), Janina i Stanisław Kurowscy (Leszczanka), Anna i Henryk Parafian (Trzebieszów-Kolonia), Lucyna i Andrzej Romaniak (Leszczanka), Helena i Mieczysław Sierpień (Trzebieszów), Stanisława i Tadeusz Wysokińscy (Leszczanka)

Jubilaci otrzymali Medale ?Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie? przyznane przez Prezydenta RP,  pamiątkowe  puchary, upominki i wiązanki kwiatów. Medale wręczył wójt gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis. Uroczystość uświetniła swoim występem młodzież z Publicznego Gimnazjum w Trzebieszowie oraz Zespół ?Zaścianek?.

piątek, 16 października 2015

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. od 10.00 do 12.00.

Przebieg spotkania: (więcej…)

środa, 14 października 2015

plakat

sobota, 03 października 2015

AKCJA “MITROPA”

3 października 1946 r. w miejscowości Szaniawy miała miejsce niezwykła akcja. Powszechnie jest znana jako akcja ?Mitropa?.

FOTOGALERIA

Nazwa ta wzięta została od nazwy wojskowo ? dyplomatycznego pociągu radzieckiego kursującego na trasie Moskwa ? Warszawa ? Berlin. Podczas tej akcji oddział partyzancki w liczbie około 50 żołnierzy AK i WiN pod dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka, pseudonim ?Kurzawa? przeprowadził akcję rozbrojenia radzieckiego pociągu dyplomatycznego bez rozlewu krwi. Rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym kilku wysoko postawionych generałów i oficerów NKWD, którzy jechali z Moskwy na naradę wojskową do Warszawy. Jej tematem mały być zagadnienia związane z utrzymaniem gotowości bojowej sojuszniczych armii wobec zaostrzającego się na ówczesnej arenie politycznej kryzysu tzw. ?zimnej wojny?. Na Dworcu Wschodnim długo czekano na rosyjską delegację, której wcześniej na bocznicę w Łukowie dowieziono nowe generalskie mundury.

Upokorzeni komuniści już 5 października po długim pościgu okrążyli siły por. Marczuka pod Kiełbaskami koło Starej Kornicy. Tam też oddziały partyzanckie zostały rozbite, zaś sam ?Kurzawa? został ranny i trafił do komunistycznej niewoli, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany przez UB. Zmarł w roku 1972.

wtorek, 08 września 2015

Ćwiczenia OSP w Trzebieszowie

W dniu 8 września 2015 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozostałych jednostek OSP z gminy Trzebieszów.

FOTOGALERIA

 

Założeniem ćwiczeń był hipotetyczny wybuch pożaru na drugiej kondygnacji Szkoły Podstawowej w Jakuszach podczas zajęć szkolnych. W wyniku pożaru powstało zadymienie utrudniające ewakuację dzieci ze szkoły. Tymczasem obok szkoły dochodzi do wypadku drogowego, w wyniku którego zostają poszkodowane dwie osoby. Zaistniała ? na szczęście wymyślona ? sytuacja wymagała konieczności użycia znacznych sił i środków straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. Na ćwiczenia wezwane zostały jednostki OSP z Wierzejek, Kurowa, Trzebieszowa, Wylan, Zembrów, Popław, Karwowa, Celin, Gołowierzchów, Nurzyny, Szaniaw Poniat i Szaniaw Matys. Wszyscy strażacy spisali się na przysłowiowy medal, a mieszkańcy mając strażaków ochotników zawsze gotowych do pomocy i nieustannie podnoszących swoje kompetencje zyskali poczucie bezpieczeństwa.

piątek, 14 sierpnia 2015

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA

W ZWIĄZKU ZE STRATAMI W UPRAWACH POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY INFORMUJE POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW, IŻ STOSOWNE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW W CELU KOMISYJNEGO OSZACOWANIA STRAT. FORMULARZE OŚWIADCZEŃ SĄ DOSTĘPNE W UG TRZEBIESZÓW W POKOJU NR 12 NA I PIĘTRZE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY (zakładka “DO POBRANIA”).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE, ŻE KOMISYJNE OSZACOWANIE STRAT MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO POTWIERDZENIU SUSZY PRZEZ INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH, KTÓRY DO TEJ PORY NIE POTWIERDZIŁ TAKIEJ SYTUACJI NA OBSZARZE NASZEJ GMINY.

 

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW

/-/ MIROSŁAW SZEKALIS

 

 

czwartek, 13 sierpnia 2015

Farma wiatrowa

trz-kopia

piątek, 31 lipca 2015

Zaproszenie

Trzebieszowspotkanie

czwartek, 30 lipca 2015

Informacja

Rm

poniedziałek, 27 lipca 2015

Konkurs

konkurs

Przeczytaj regulamin

wtorek, 07 lipca 2015

UWAGA!!! Barszcz Sosnowskiego

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silie toksyczna oraz alergizująca. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

barszcz2

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.

 barszcz 

 Skutki poparzenia barszczem Sosnowskiego

Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach.

Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL. Opryski powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga! – Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci. 

Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do Władz Gminy i usuwać jak najszybciej.

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

piątek, 03 lipca 2015

Ogłoszenie

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Skip to content