Ocena jakości wody i ocena higieniczna w wodociągu w Dębowicy