Kultura

Życie kulturalne gminy skupia się głównie wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, który został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XX/129/96 z dnia 16 czerwca 1996 roku.

ZAPRASZAMY NA  NOWĄ STRONĘ GOK

www.gok.gminatrzebieszow.pl

Jest tu dobrze wyposażona biblioteka, sala widowiskowa z dużą sceną, siłownia i pokojami gościnnymi. Przy GOKiW działają zespoły wokalno-instrumentalne w tym między innymi Zaścianek, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe i kombatanckie. Celem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej wartości.

Placówka swoją działalność zaczęła prowadzić w stczniu1997 roku. Mieści się w niej kilka pomieszczeń przeznaczonych do użytku pracowników i mieszkańców gminy, w tym sala widowiskowa ze sceną.

Początek działalności GOKiW przypada na trudny okres, kiedy to z braku funduszy nastąpił regres w działalności kulturalnej. Kolejne lata, mimo trudnego startu, przyniosły dynamiczny rozwój placówki. Zaczęto organizować liczne konkursy i imprezy, niektóre z nich zyskały charakter cykliczny. Należą do nich m.in.: