Kultura

Życie kulturalne gminy skupia się głównie wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, który został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XX/129/96 z dnia 16 czerwca 1996 roku.

ZAPRASZAMY NA  NOWĄ STRONĘ GOK

www.gok.gminatrzebieszow.pl

Jest tu dobrze wyposażona biblioteka, sala widowiskowa z dużą sceną, siłownia i pokojami gościnnymi. Przy GOKiW działają zespoły wokalno-instrumentalne w tym między innymi Zaścianek, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe i kombatanckie. Celem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej wartości.

Placówka swoją działalność zaczęła prowadzić w stczniu1997 roku. Mieści się w niej kilka pomieszczeń przeznaczonych do użytku pracowników i mieszkańców gminy, w tym sala widowiskowa ze sceną.

Początek działalności GOKiW przypada na trudny okres, kiedy to z braku funduszy nastąpił regres w działalności kulturalnej. Kolejne lata, mimo trudnego startu, przyniosły dynamiczny rozwój placówki. Zaczęto organizować liczne konkursy i imprezy, niektóre z nich zyskały charakter cykliczny. Należą do nich m.in.:

Dożynki Gminne i Powiatowe, Konkurs Keyboardowy, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Gminny Dzień Seniora, Przegląd kolęd i pastorałek, Gminna Biesiada Karnawałowa, Zapusty, kusaki po staropolsku, Impreza Walentynkowa, Konkurs piosenki religijnej, Spotkania z poezją, Wigilia bożonarodzeniowa dla osób potrzebujących i samotnych. W okresie ferii zimowych dzieci mają możliwość udziału w zajęciach zatytułowanych – Ferie na wesoło. W wakacje organizowane są półkolonie, kolonie, wycieczki i blok zajęć pod hasłem Kolorowe wakacje. Najmłodsi mają możliwość uczestniczyć w zajęciach plastycznych, sportowych i nauki gotowania. Lato to również czas festynów oraz innych imprez plenerowych. Ponadto przy GOKiW w Trzebieszowie liczne koła zainteresowań.

PODSUMOWANIE ROKU 2019

 

PODSUMOWANIE ROKU 2018

 

 

 

Skip to content