Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

ZAPRASZAMY NA  NOWĄ STRONĘ GOK

www.gok.gminatrzebieszow.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie powstał na mocy Uchwały Rady Gminy w Trzebieszowie Nr XX/128/96 z dnia 16 czerwca 1996 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 493 a póź. zmianami) oraz aktów wykonawczych, oraz nowej ustawy z dnia 26 marca 2012 r.
2. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.

Terenem działania GOKiW jest Gmina Trzebieszów, która należy do powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego. Siedziba GOKiW znajduje się w Trzebieszowie Drugim Ośrodek posiada salę widowiskową ze sceną, pomieszczenia dla kół  zainteresowań, salę wystawową (galerię), pomieszczenia biblioteczne.

GOKiW został wybudowany w trudnych dla Polski czasach, gdy ze względu na brak funduszy następował regres w działalności kulturalno- oświatowej. Do roku 1996 gmina Trzebieszów nie posiadała wówczas Ośrodka Kultury. Zadania te spełniały biblioteki na terenie gminy. Gminna Biblioteka Publiczna i trzy filie : w Nurzynie, Szaniawach i Zembrach. 1 1986 roku w wyniku pożaru uległa zniszczeniu dotychczasowa strażnica. W tym samym roku powstała koncepcja wybudowania nowego budynku, który miał być przeznaczony dla potrzeb OSP w Trzebieszowie Urzędu Pocztowego oraz placówki kultury.  Budowa tego obiektu trwała kilkanaście lat . Po wielu trudnościach odbioru budynku dokonano 12 czerwca 1996 r.
Dnia 22 września podczas Gminnych Dożynek nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.

Budowa budynku, w którym mieści się obecnie Ośrodek trwała długo, ale zakończyła się pomyślnie. Ostatecznie w 1997 r. do budynku została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna. Zaczęto zagospodarowywać poszczególne pomieszczenia. Pracownikami nowopowstałej placówki byli pracownicy bibliotek z terenu gminy. Zaczęto organizować pierwsze imprezy kulturalne o małym zasięgu, w których uczestniczyła niewielka liczba osób. Z upływem lat zaczęto poszerzać ofertę Ośrodka wdrażając coraz to nowe formy pracy kulturalno- oświatowej. Placówka nawiązała współpracę ze szkołami z terenu gminy. Zaczęła wzrastać liczba instytucji i osób prywatnych, współpracujących z Ośrodkiem. Pracownicy  wychodzili naprzeciw potrzebom społeczności. Wdrażano coraz to nowe inicjatywy kulturalne. Pomimo różnych trudności Ośrodek rozwija się. Inicjuje szereg imprez, konkursów, odbywających się cyklicznie. Placówka kultury skupia twórców ludowych, poetów. Dzieci młodzież mogą  rozwijać swoje talenty w różnych kołach zainteresowań. GOKiW współpracuje z różnymi instytucjami na terenie gminy i powiatu. Celem działania Ośrodka jest pobudzanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym gminy.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOKiW TRZEBIESZÓW ZA 2018 R.

Skip to content