Urząd Gminy

>>> Trzebieszów Drugi 89


21-404 Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41
faks: (25)796-03-73 
sekretariat@trzebieszow.gmina.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
46 9206 0009 0000 0130 2000 0010