Rada Gminy VII kadencji 2014-2018

Rada Gminy VII kadencji 2014-2018

>>Przewodniczący Rady
Marek Izdebski

>>Wiceprzewodniczący Rady
Karol Sobiczewski

>>Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Nurzyński

>>Tadeusz Krasuski

>>Marek Matejek

>>Mysław Celiński

>>Zygmunt Krasuski

>>Elżbieta Grochowska

>>Jan Mościcki

>>Piotr Karwowski

>>Anna Mościcka

>>Szczepan Zaniewicz

>>Sławomir Dziewulski

>>Adam Kurowski