Telekomunikacja

>> Łączność na terenie gminy oparta jest na centralach automatycznych.

38

Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S. A. Ponadto w sołectwach: Dębowica, Zembry, Szaniawy Poniaty oraz Trzebieszów Drugi są zlokalizowane wieże telekomunikacyjne.

37

Skip to content