Przemysł, Handel, Usługi

>>> Na terenie Gminy Trzebieszów jest zarejestrowanych 286 podmiotów gospodarczych. Poza rolniczym źródłem dochodu, duża grupa mieszkańców zajęła się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Są to: pieczarkarnie, młyny, tartaki, warsztaty napraw samochodowych, stacje paliw, i bary gastronomiczne. Najwięcej podmiotów gospodarczych z terenu gminy zajmuje się usługami. Dotyczą one głównie transportu międzynarodowego i usług budowlanych.

Pozostałe firmy zajmują się działalnością handlową. Na terenie gminy funkcjonuje 45 sklepów prowadzonych przez osoby fizyczne oraz 14 placówek , które należą do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebieszowie. Natomiast firmą zajmującą się produkcją jest Zakład Produkcji Obuwia NIK w Dębowicy.

Obok małych i średnich podmiotów gospodarczych prężnie rozwija się Zakład Mięsny Wierzejki.