Energetyka

>> Zaopatrzenie w energię elektryczną w Gminie Trzebieszów odbywa się poprzez rozbudowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Funkcjonująca na terenie gminy sieć energetyczna zapewnia dostawę energii elektrycznej.

45

           W Gminie Trzebieszów jest planowana lokalizacja farmy wiatrakowej składającej się z 25 wiatraków o mocy 2 MgW każdy. Pozyskiwana w ten sposób energia elektryczna zostanie sprzedana dla Rejonu Energetycznego w Warszawie. Dzięki tej inwestycji w sposób ekologiczny zostanie pozyskana znaczna część energii elektrycznej. Potwierdzona zostanie tym samym opinia, że Gmina Trzebieszów jest czysta, ekologiczna i otwarta na nowoczesne rozwiązania.

44

Skip to content