Drogi

 

33

>>> W gminie Trzebieszów jest dobrze rozwinięta sieć dróg. Podjęte działania przez samorząd gminy po roku 1989 w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej sprawiły, że obecnie każda miejscowość posiada połączenie drogowe o nawierzchni asfaltowej z siedzibą gminy, powiatu i ościennymi miastami.

36

Sieć dróg jest stale rozbudowywana i modernizowana. Budowane są nowe połączenia drogowe o twardej nawierzchni pomiędzy miejscowościami gminy oraz miejscowościami z gmin sąsiednich.

35

Pozwala to na odciążenie zatłoczonych dróg głównych i zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. Łącznie w gminie znajduje się 152,2 km dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, z czego 99,8 km posiada nawierzchnię asfaltową.
 
34
 
Budowa drogi gminnej Karwów - Szaniawy-Poniaty współfinansowana przez Unię Europejską