Drogi w Gminie Trzebieszów 2015-1018

Drogi zrealizowane w latach 2015-2018

Drogi gminne: ok. 5 km

Drogi powiatowe: ok. 13,2 km

Drogi dojazdowe do pól: ok. 13,5 km

 

DROGI GMINNE

 

DROGI DOJAZDOWE DO PÓL NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA

 

DROGI POWIATOWE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych)

 

DROGI WOJEWÓDZKIE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich)