Bezpłatne szkolenia dla osób 18-29 w ramach projektu “Młodzi na start!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu "Młodzi na start!" zaprasza osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

W ramach projektu oferujemy:
1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
2. Szkolenia w Łukowie:
1) Spawanie MAG (140 godzin) - certyfikat UDT dla 12 osób
2) Specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób
3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób
4) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) - certyfikat UDT dla 12 osób

3. Staże zawodowe (3 miesiące)
Zapewniamy:
? stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za 1 godz. szkolenia
? stypendium stażowe (1 700 zł/mies. netto)
? zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
? ubezpieczenie NNW
? poczęstunek w trakcie zajęć
? opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
? opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
? prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
? materiały edukacyjne i szkoleniowe
? zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Udział we wszystkich opisanych formach wsparcia jest bezpłatny!

Więcej informacji:
Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie
ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75
www.fundacja.lublin.pl