UWAGA !!! Zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy w Trzebieszowie, GOKiW, GOPS i ZGK oraz GZOSIP

Komunikat nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wójta Gminy Trzebieszów.

SA.5535.5.2020 r.

UWAGA !!!

ZMIANA FUNKCJONOWANIA  URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW
Wójt Gminy Trzebieszów informuje o sposobie funkcjonowania Urzędu Gminy Trzebieszów, ZGK, GOPS, Zespołu Oświatowego od dnia 12 marca do odwołania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAW: (OPISANY PONIŻEJ)

KROK 1.
Aby załatwić swoją sprawę należy najpierw zadzwonić:
tel. 025 796 03 55
SEKRETARIAT/ WÓJT - wew. 209
Urząd Stanu Cywilnego - wew. 201
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego - wew. 203
SEKRETARZ GMINY - wew 206
Zagospodarowanie przestrzenne - 207,
gospodarka gruntami - wew. 207
Zamówienia publiczne, drogi - wew. 204
Ochrona środowiska - wew. 207
Ewidencja Ludności - wew. 210
Działalność Gospodarcza / ZUS - wew. 211
Księgowość - wew. 212
SKARBNIK - wew. 216
Świadczenia Rodzinne - wew. 214
PODATKI / ODPADY - wew. 218 lub 213
GOPS - wew. 215
ZGK - tel. 25 796 04 06
GOKiW - tel. 25 796 03 83

KONTAKT MAILOWY: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl

KROK 2. Złożenie pism / dokumentów do
Urzędu Gminy, GOPS i Gminnego Zespołu Oświatowego
TYLKO W PUNKCIE PODAWCZYM W KASIE URZĘDU GMINY
- OKIENKO PRZY WEJŚCIU DO URZĘDU
PRZY OKIENKU POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO 1 OSOBA !!!
KONTAKTY
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41, faks: (25)796-03-73
Poczta e-mail: Sekretariat: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl
skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka

WSZELKIE WPŁATY TYLKO NA RACHUNEK BANKOWY
Rachunek podstawowy jednostki i budżetu - 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
System gospodarowania odpadami komunalnymi - 50 9206 0009 0000 0130 2000 0520
Rachunek na który trzeba wpłacać wadium - 88 9206 0009 0000 0130 2000 0030
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
AKTUALNE INFORMACJE: www.trzebieszow.gmina.pl